"Digitalisering zorgt ervoor dat onze stadsdiensten nog meer bereikbaar worden. De uitdaging voor de toekomst bestaat erin dat we onze stad in het geheel ook fysiek bereikbaar houden. Dit door digitalisering te gaan aanwenden voor de bijsturing van de fysieke verplaatsingen van de burger die onze stad bezoekt. Daarvoor is het noodzakelijk om als stad toegang te krijgen tot de data die de burger nu vaak al te achteloos deelt met (alleen) private spelers op de digitale markt. Die wenden deze data daarom niet steeds aan in het uitsluitend belang van de burger."

Pietro Iacopucci

 
hans.jpg

Reactie van Hans Bonte

Deze stelling gaat compleet voorbij gaan aan de privacy. Lokale besturen moeten hun rol kennen. Ik voel mij niet gemotiveerd om op zoek te gaan naar data om ons bestuur te versterken. Dit is een lokaal 'big brother' pleidooi.

 
VLOG #WHATSUP2019
Video afspelen